För allas trivsel


Vi på Krögers hälsar dig välkommen som gäst om:

  • Du inte är allt för påverkad av alkohol eller påverkad av narkotika eller andra berusningsmedel.
  • Du har trevligt beteende, vårdat språk och vårdad klädsel.
  • Du hörsammar vad våran personal säger.
  • Du som enskild person eller sällskap, inte bär kläder som kan påverka övriga gäster eller personal i hotfull mening. Detta inbegriper att text och symboler som visar exempel gängtillhörighet inte är tillåtet-
  • personer med känd kriminell bakgrund och personer i dess sällskap kommer nekas tillträde.
  • Av säkerhetsskäl vill vi snabbt kunna identifiera personers ansikte så råder total kepsförbud under nattklubbstid.
  • Observera att på grund av brott eller annat olämpligt/oacceptabelt beteende på krogen, kan du bli portad obegränsad tid från den dag som händelsen inträffat.